Děti a rodiče

  • konzultace ke specifikám výchovy a vzdělávání dítěte se zrakovou vadou, vadou řeči PAS
  • ambulantní psychologickou péči
  • program Maxík pro děti již od 3 let, program Elkonin, Kupoz, Neuro – vývojová terapie (NVT)
  • bezplatné půjčování vybraných kompenzačních pomůcek

Číst dále

Učitelé a školy

  • doporučení pro vzdělávání žáka v běžné nebo speciální škole, stanovení potřeby podpůrných opatření ve vzdělávání
  • konzultace a semináře k problematice společného vzdělávání
  • odbornou pomoc při zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka
  • pravidelná setkávání na problematikou společného vzdělávání, inkluze

Číst dále

Děti cizinců

Upravujeme

Číst dále

Speciálně pedagogické centrum Klíč

Zřizovatelkou a ředitelkou SPC Klíč je PhDr. Miroslava Měchurová. Po více jak třicetileté praxi v běžném i speciálním školství a poradenství jej založila v roce 2011. Od 1. 9. 2012 je zařazeno do rejstříku školských poradenských zařízení MŠMT. Vystudovala postupně SVVŠ v Plasech v Plzeňském kraji, SpgŠ v Karlových Varech, magisterský obor PFUK předškolní pedagogika + speciální pedagogika v Praze, kde také získala doktorát. V profesním životě prošla všemi pozicemi učitele, speciálního pedagoga, poradenského pracovníka, ředitele běžné školy i školy dle §16 ŠZ. Absolvovala i 4 letý terapeitický výcvik rodinné terapie Virginie Satirové.
SPC Klíč bylo uvedeno do provozu ve Vodičkově ulici V Praze 1. Od roku 2013 sídlí trvale na Národní 961/25 v Praze 1.
V současné době poskytuje péči 550 klientům.
Poradenskou činnost poskytuje zejména dětem, žákům , studentům s vadami řeči, PAS a s vadami zraku od 2 -26 let.

Aktuality

13. června 2022

Uzavření SPC v době letních prázdnin 2022

05. srpna 2020

Hledáme logopeda od 1. 9. 2020

07. července 2020

Přerušení provozu SPC od 20.7.