Děti a rodiče

Děti a rodiče

Nabízíme

konzultace ke specifikám výchovy a vzdělávání dítěte se zrakovou vadou, vadou řeči PAS

odborné vyšetření dítěte, žáka, studenta speciálním pedagogem a psychologem – zpráva z vyšetření dítěte, žáka, studenta (pro zákonné zástupce)

pomoc s výběrem vhodného způsobu vzdělávání dítěte

stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka (integrace v MŠ, ZŠ, SŠ nebo zařazení do speciální školy)- doporučení pro vzdělávání žáka (pro kmenovou školu)

pomoc s orientací v kompenzačních a didaktických pomůckách

právní poradenství

ambulantní psychologickou péči

poradenství v oblasti profesní orientace

reedukace zrak, vady řeči

program Maxík pro děti již od 3 let, program Elkonin, Kupoz, Neuro – vývojová terapie (NVT)

informace o institucích zabývajících se problematikou vad řeči, zraku PAS

bezplatné půjčování odborné literatury

bezplatné půjčování vybraných kompenzačních pomůcek

nadstandardní psychoterapeutickou péči pro naše klienty

víkendové pobyty od školního roku 2019/2020

Psychologie - terapeutická hodina v SPC stojí 500,-Kč