Dokumenty SPC

Koncepce SPC Klíč 2018 – 2022
Vnitřní řád SPC Klíč
Zprávy z kontroly ČŠI, Vyjádření ředitelky SPC
Darovací smlouva, Dopis pro zákonné zástupce
Anamnestický dotazník
Informovaný souhlas
Informovaný souhlas s vyšetřením
Dotazník pro mateřskou školu
Dotazník pro základní školu
Dotazník pro střední školu a VOŠ
Dotazník vyhodnocení podpůrných opatření