Dokumenty SPC

Koncepce SPC Klíč 2018 – 2022
Vnitřní řád SPC Klíč
Zprávy z kontroly ČŠI, Vyjádření ředitelky SPC
Darovací smlouva, Dopis pro zákonné zástupce