Historie

Historie

Speciálně pedagogické centrum Klíč, je činností od 1. 9. 2012. Ke stejnému datu, je SPC Klíč zapsáno do rejstříku škol a školských poradenských zařízení MŠMT. Historicky se věnuje dětem, žákům a studentům od 2-26 let. Své služby poskytuje zejména klientům s vadami zraku, řeči a PAS.