Děti a rodiče

Pedagogové a školy

Nabízíme

doporučení pro vzdělávání žáka v běžné nebo speciální škole, stanovení potřeby podpůrných opatření ve vzdělávání

odbornou pomoc při zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka

výjezdy do škol s metodickou podporou učitelů a asistentů pedagoga

konzultace a semináře k problematice společného vzdělávání

pravidelná setkávání na problematikou společného vzdělávání, inkluze

bezplatné půjčování kompenzačních pomůcek, odborné literatury a učebnic