Pracovníci

Jméno a příjmení

pozice

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

Karel Chalupecký

speciální pedagog

Autor publikací a knih, věnuje se speciální logopedii

Jméno a příjmení

pozice

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

Jméno a příjmení

pozice

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer